Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
2

Bruk omgrepa! Etos, patos og logos

S3_3 Bruk begrepene1_side 10_Johanna_Hanno_Bildhuset_NTBscanpix_20120913-161829-6_s.jpg

Korleis bruker vi dei retoriske omgrepa i setningar? Her finn du døme.

Etos

Truverdet til avsendaren kallar vi etos. Kor stor tillit har vi til avsendaren og teksten? Kva er det som skaper tillit?

Døme:

  • Gilde har sterk/høg etos fordi dette er ein matprodusent med lange tradisjonar.
  • Plan-Norge (under)byggjer sitt etos ved å vise til ulike nettstader.
  • Logoen til Syklus styrkjer etoset til annonsen.

Patos

Å røre ved kjenslene til mottakaren er eit effektivt grep. Vi seier at teksten appellerer til patos.

Døme:

  • Avsendaren ønskjer å overbevise gjennom patos
  • Gilde skaper patos når de …
  • Tekstens patos er sterkast i bildet.
  • Syklus bruker patos for å overtyde mottakaren.

Logos

Logos har med fornuft og rasjonalitet å gjere. Er det som blir presentert sant eller sannsynleg? Fakta og sakleg informasjon høyrer heime her.

Døme:

  • Oppskrifta under biletet er logosargumentasajon. Det er likevel patos som er den dominerande appellforma i annonsen.
  • Historia om Destiny må kallast logosargumentasjon, sjølv om vi ikkje kan kontrollere om ho stemmer.
  • Appellforma logos er nesten fråverande i lesarinnlegget.