Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

15. Sterke verb: Presens og preteritum

Nynorsk – drilloppgaver – Verb

Presens og preteritum

Fyll inn rett form av verba:

bryte: Du ikkje lovnaden din, vel? Eg veit du ein lovnad tidlegare.

flyge: vi over Trondheim no? Nei, vi over der i stad.

fryse: Det er kaldt. du? Nei, men eg for litt sidan.

suge: Støvsugaren så dårleg. Han betre då eg skifta støvsugarpose.

lyge: Per, du ! Nei, det gjer eg ikkje. Men eg ein gong i fjor.

finne: du fram der inne? Nei, eg ikkje det eg leitte etter.