Quiz

Vel riktig altnerativ

  1. Ein hypertekst er

  2. Universell utforming betyr

  3. Ein kommunikasjonsmodell består av

  4. Etos betyr

  5. Ein tekst prega av logos appellerer til

  6. Ein tekst prega av patos appellerer til

  7. Kairos betyr

  8. Tobakk

  9. Reklamen skal