Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

I dette kapitlet skal du lære ...

  • kva globalisering er
  • kva kulturmøte og kulturkonfliktar er, og korleis desse pregar samtidslitteraturen vår