Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

11. J-verb

Nynorsk – drilloppgaver – Verb

J-verb

Dei viktigaste j- verba:

krevje – krev – kravde – kravd
selje – sel – selde – selt
symje – sym –sumde – sumt
telje – tel – talde – talt
velje – vel – valde – valt
fortelje – fortel – fortalde – fortalt
spørje – spør – spurde – spurt
skilje – skil – skilde – skilt

Fyll inn rett form av j-verba:

Du kan ikkje (krevje) at eg (fortelje) deg alt.

Lenge (selje) eg varene med tap.

Då eg (telje) opp kassa, var det lite i han.

Kven har (fortalt) deg dette?

Kva er det du (fortelje) meg?

Vil du (selje) meg bilen din? Nei, den (selje) eg aldri.

I fjor (velje) eg å slutte i jobben min.

(spørje) du meg, var det ei klok avgjerd.

Det same året (skilje) eg meg frå mannen min.

Kunne eg (velje), hadde eg gjort det same igjen.

Har du vore i utlandet? Ja, dersom Sverige (telje) som utland.

Ingen hadde (fortelje) meg at livet kunne vere så fint.

Eg (krevje) ikkje så mykje av livet no for tida.

Du må ta eit val: (velje) du å halde fram som før?

Du gløymde å (telje) med alle. Jo, eg (telje) alle saman i stad.