Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Novella «Hjorten i skogbrynet» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2_5_Hjorten i skogbrynet_Dark Moon Pictures_shutterstock_124370920_s.jpg

Novella er skrive av Gunnhild Øyehaug og står på s. 254 i Signatur 2.


Innleiing

Kven har skrive novella? Når og kor blei ho utgitt?

Novella «Hjorten i skogbrynet» er skrive av …

Ho blei utgitt …


Hovuddel

Fortel kort kva novella handlar om, med dine eigne ord.

Novella handlar om …


Synsvinkelen: Med kven sine auga ser vi det som skjer i novella?

Forklar kven som er «hovudpersonen» i novella og beskriv han:

Det som er spesielt her er at …

«Eg»-forteljaren, hjorten, er …


Novella er både litt trist og litt morsom. Kva kjem det av?

Stemningen i novella er litt trist fordi …

Men det er òg litt humoristisk med ein hjort som ønskjer …

Sitat som viser det, er …


Mange noveller har ein overraskande slutt. Kva meiner du om slutten på denne novella?

I slutten av novella tenkjer hjorten at …


Kva er temaet i novella? Vel eit av forslaga under og grunngi valet ditt.

Eg trur temaet kan vere å føle seg utanfor fordi …

Eg trur temaet er at det er viktigare å akseptere seg sjølv enn å drøyme om å vere ein ein ikkje er …

Eg meiner at temaet kan vere at mange ønskjer å vere annleis enn det dei er …

Eg meiner at temaet er kor viktig det er å bli «sett» av andre fordi …

Eg trur temaet i novella er einsemd …


Avslutning

Likte du novella?

Eg likte novella fordi …

Eg likte ikkje novella fordi …