Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

«Sjåføren og vitnet» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


Novella er skrive av Paco Abel (pseudonym) og står på s. 184 i Signatur 1.

S1_5 Sjaafoeren og vitnet_side 186_Eli Berge_Fotofil.no_2601_s.jpg

Innleiing

Kven har skrive novella? Når og kor blei ho utgitt?

Novella «Sjåføren og vitnet» er skrive av …

Ho blei utgitt …


Hovuddel

Fortel kort kva novella handlar om, med dine eigne ord.

Novella handlar om …

Forklar kven som er dei viktigaste personane i novella:

Eg meiner hovudpersonen er …

og …


Synsvinkelen: Med kven sine auga ser vi det som skjer i novella? Kva slags inntrykk får du av personane?

Forteljaren er …

Men mesteparten av handlingen kjem fram gjennom samtalen mellom dei to …

Eg-personen verkar …

Eg trur han blir fascinert av sjåføren fordi …

Sjåføren verkar …

Måten han beskriver verda på er …


Ein novelle byggjer seg opp mot ein spenningstopp. Kva er det som gjer at spenningen byggjer seg opp her? Forklar kva du meiner er det mest spennande staden i novella.

Spenningstoppen i novella meiner eg er når …


Mange noveller har eit vendepunkt, det er når utviklinga i novella tek ei ny retning. Kva meiner du er vendepunktet i denne novella?

Handlingen i novella tek ei ny retning når …


I somme noveller er det ein samanheng mellom innleiinga og avslutninga av novella. Samanlikn innleiinga og avslutninga her.

Novella begynner med …

På slutten …

Tittelen er også …


Novella har nokre likskapstrekk med forteljingar om parallelle verkelegheiter, ho er litt farga av science fiction eller «spøkjelseshistorier». Peik på ting som gjer ho slik.

Sjelve historia til sjåføren er …

Sjøfåren er skrive med stor S, og eg-personen kallar seg «Vitnet». Det tolkar eg som …

Det at sjåføren og katapultsetet forsvinn etter …


K

va kan vere temaet i novella? Vel eit av forslaga under og grunngi valet ditt.

Eg trur temaet i novella er frykta for at nokon bestemmer over oss utan at vi veit kvifor eller kven det er fordi …

Eg trur temaet kan vere å føle at verda eller verkelegheita er noko anna enn det vi trur fordi …

Eg trur temaet er at ein kan føle seg framand i verda fordi …

Eg meiner at temaet er at det kan vere farleg å fantasere …

Eg meiner at temaet er …


Avslutning

Likte du novella?

Eg likte novella fordi …

Eg likte ikkje novella fordi …