Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz

Vel riktig altnerativ

  1. Korleis utviklar hjernen seg?

  2. Korleis bør ein lese fagtekstar?

  3. Korleis bør du lagre dokumenta dine?

  4. På kva måte bør du lagre ulike fag, notat, prøvar, årsplanar osb. på datamaskinen din?

  5. Korleis kan du bruke sosiale medium på ein klok måte?

  6. Kva strategiar bør du IKKJE bruke for å hugse best mogleg?

  7. Kva er sunn hjernemat?

  8. Kva skjer med hjernen dersom du er fysisk aktiv?