Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Argumenterande tekst: Fleksitid i skulen – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S1_3 Argumenterende tekst_ScanStockPhoto_image_1237640_Lasse Kristensen (1)_s.jpg

Prinsipp: Femavsnittsmetoden

 1. Innleiing
 2. For det første
 3. For det andre
 4. For det tredje
 5. Avslutning/konklusjon

OPPGÅVE: Alle skular bør innføre fleksitid!


Innleiing

Heile verda er lagt til rette for A4-menneske, menneske som liker å stå opp klokka halv sju, gå på skulen og avslutte klokka tre!

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Alle er ikkje like,…
 • Kven har bestemt at det skal vere sånn?
 • Kan nokon få forandra på dette tyranniet?

For det første

Mange av dei eg kjenner har ein heilt annan døgnrytme.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Ok! Nokon synest faktisk det er greitt å … fordi dei …
 • Eg, og mange andre, vil helst sove til … Til gjengjeld synest eg det er heilt greitt å jobbe til …
 • Det å tvinge folk inn i ein døgnrytme som ikkje passar kan føre til …
 • Den faste skuletida favoriserer dei som …

For det andre

Når alle elevane kjem og går til same tid, blir det lite lærertid på kvar enkelt.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Om dei vakne og opplagde elevane kjem først, blir starten på skuledagen for lærar og elev …
 • Læraren får meir tid til kvar enkelt når …
 • Dersom dei som er trøytte kan få lov til å sove litt til, blir dei …
 • Morgontrøytte elevar får lite ut av dei første timane fordi …
 • Når det er færre elevar mot slutten av dagen, kan dei som treng det få meir tid med læraren, og då …

For det tredje

Fleksitid vil ikkje berre hjelpe den enkelte, heile samfunnet kan faktisk tjene på det.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Dersom skuleelevar og folk i jobb får fleksitid, vil rushtrafikken …
 • Når trafikken blir meir fordelt vil talet på trafikkulykker …
 • Når skuletid og arbeidstid blir jamnare fordelt utover dagen, vil lokale og ressursar kunne utnyttjast betre fordi …

Avslutning

Fleksitid er framtida!

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Skuleelevar vil bli meir motiverte og fungere betre når …
 • Eksamensresultata for den enkelte elev vil bli betre når …
 • Skulane vil oppnå betre resultat når …
 • Samfunnet vil fungere meir effektivt når …
 • Mange vil få eit betre liv dersom …