Qiuz

Vel riktig altnerativ

  1. Kva er formålet med ein argumenterande tekst?

  2. Kva er hovudsynspunktet i ein tekst?

  3. Når du skal skrive ein argumenterande tekst, er det best å finne kunnskap

  4. Når du skriv kjeldeliste, skal du nemne

  5. Norske lover og Internett