Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz

Vel rett altnerativ

  1. Korleis kan du forbetre resultata dine?

  2. Kvifor er datamaskina ein viktig og nyttig reiskap?

  3. Korleis skal eit godt system for lagring av dokument vere?

  4. Kvar bør du lagre dokumenta dine?

  5. Korleis kan du vere aktiv i timane?

  6. Korleis kan du bli ein betre lesar?

  7. Korleis hugse betre?

  8. Korleis kan du motivere deg sjølv?