Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Søknad – eksempeltekst

Janne Svendsen

Eplevegen 24

3405 STRANDVIK                                                                              12.03.2013

 

 

Sportshuset A/S

v/Eva Strømmen

Postboks 345

3564 MOEN

 

SØKNAD PÅ STILLING SOM EKSTRAHJELP I BUTIKK

Eg viser til annonsen i Strandposten 10.03.2013 og søkjer med dette stillinga som ekstrahjelp i butikk.

Eg er ei 17 år gammal jente som går første året på Moen vidaregåande skule. Studievalet mitt er service og samferdsel, og eg ønskjer å arbeide i butikk i framtida. Dette er derfor ein jobb som er midt i blinken for meg, sidan eg kan gå på skule og få jobberfaring samtidig.

Eg har tidlegare hatt sommerjobb på Strandvik bensinstasjon, og har derfor ein del erfaring med å ekspedere kundar. Eg ser på meg sjølv som utettervend og serviceinnstilt, og eg liker å treffe nye menneske. Stort sett er eg i godt humør, og eg samarbeider godt med andre.

Å arbeide i ein sportsbutikk verkar interessant og spennande. Eg spelar handball, og om vinteren står eg på snøbrett. Eg har derfor ein del kunnskap om sportsutstyr og treningstøy frå før, men vil gjerne lære meir om dette.

Vedlagt finn de CV-en min. Referanse er dagleg leiar ved Strandvik bensinstasjon, Ole Vika, tlf. 77 88 99 00.

Eg ser fram til å høyre fra dykk og møter gjerne til intervju.

 

Med vennleg helsing

 

Janne Svendsen

Vedlagt CV

(Frå s. 47 i boka)