Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz

Vel riktig altnerativ

  1. I Noreg har vi klare reglar for korleis vi bruker

  2. Eit språk vil alltid vere i forandring. Den gruppa menneske som forandrar språket mest, er

  3. Lånord er ord som

  4. Slangord er ord som

  5. Det språket som påverkar norsk mest i våre dagar, er

  6. Fagspråk er heilt nødvendig når ein skal

  7. Maktspråk er når ein

  8. Når språket i lover og reglar og andre offentlege dokument blir for vanskeleg, seier vi at det er eit demokratisk problem, fordi

  9. I sosiale medium skriv folk ofte eit språk som