Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Novella «Jonas» – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2 Novelleanallyse Jonas2.jpg

Novella står på s. 227 i Signatur 2.Innleiing:

Kven har skrive novella?

Når og kor blei ho utgitt?


Fortel kort kva novella handlar om.

Novella handlar om …


Forklar kven som er dei viktigste personane i novella og beskriv dei:

Hovudpersonen er …

Andre viktige personar er …


Synsvinkelen: Med kven sine auge ser vi det som skjer i novella?

Er forteljaren sjølv med i handlinga (personal) eller er forteljaren berre ein stemme som skildrar det som skjer sett utanfrå (autoral)?

Forteljaren i novella er …


Ei novelle byggjer seg opp mot ein spenningstopp. Forklar kva du synest er det mest spennande som skjer i novella:

Spenningstoppen i novella meiner eg er når …


Novella har ei litt uhyggjeleg stemning. Kva er det som skaper den?

Eg meiner at det er ei litt uhyggjeleg stemning i novella fordi …


Kvifor trur du eg-personen lagar knurrelydar og klør med hendene?

Eg trur eg-personen gjør dette fordi …


Kvifor trur du Jonas blir bortført?

Eg trur Jonas blir bortført fordi …


Kvifor trur du eg-personen leverer Jonas tilbake?

Eg trur eg-personen leverer Jonas tilbake fordi …


Kva er temaet i novella? Prøv å finne ein grunngiving for dei ulike forslaga til tema under:

Eg trur temaet kan vere redsel for å miste eit barn fordi …

Eg trur temaet kan vere omsorgssvikt fordi …

Eg trur temaet kan vere lengsel etter ein venn fordi …

Eg trur temaet kan vere å vise oss at det finst mange skumle folk fordi …

Eg trur temaet kan vere einsemd fordi …

Eg trur temaet kan vere … fordi …

Kva forslag til tema syntest du var best?


Likte du novella?

Eg likte novella fordi …

Eg likte ikkje novella fordi …