I dette kapitlet skal du lære ...

  • kva majoritetsspråk og minoritetsspråk er
  • kva det vil seie at eit samfunn er fleirspråkleg, og kva fordelar og utfordringar dette har