Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Argumenterande tekst: Digital mobbing – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2_3 Argumenterende tekst_Digital mobbing_side 179_Fotofil.no Eli Berge_43_s.jpg

Prinsipp: Femavsnittsmetoden

 1. Innleiing
 2. For det første
 3. For det andre
 4. For det tredje
 5. Avslutning/konklusjon

OPPGÅVE: Digital mobbingInnleiing

Digital mobbing blant barn og unge er blitt eit samfunnsproblem i Noreg.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Mange unge har stått fram i aviser og andre medium det siste året og fortalt om …
 • På den skulen eg går …
 • Eg har sjølv opplevd at …
 • Ein venn av meg fortalde at …

For det første

Mobbing på nett er svært sårande, og det kan øydeleggje sjølvtilliten til den det går ut over.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Barn og unge er sårbare og derfor …
 • Å bli utsett for mobbing, både på nett og reint fysisk, kan gjere at du føler deg mindre verdifull fordi …

For det andre

Digital mobbing kan føre til psykiske skader som offera kan slite med i mange år.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Forsking viser at digital mobbing kan føre til …
 • Dei ungdommane som har stått fram fortel at …
 • Skadane som oppstår …

For det tredje

Openheit og diskusjon om digital mobbing er svært viktig for å stoppe mobbinga fordi …

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Bevisstgjering om problemet er første steg, for då …
 • I det siste er det komme fram at mobbing på nett er straffbart og at …
 • Foreldre, lærarar, og ikkje minst ungdommane sjølve, har ansvar for at …
 • Berre ved å snakke om det kan vi …

Avslutning

Digital mobbing må stoppast!

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Alle har eit ansvar for å stoppe mobbing på nett fordi …
 • Mobbarane bør straffast, for då …
 • Skulen bør melde til politiet dersom det blir oppdaga at …
 • Ver ein venn, ikkje ein som …