Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Argumenterande tekst: Hjelp gutane mot kroppspress! – skriveramme

Last ned skriveramma her:


S2_3_Argumenterende tekst_Hjelp guttene_Kzenon_shutterstock_8486536_s.jpg

Prinsipp: Femavsnittsmetoden

 1. Innleiing
 2. For det første
 3. For det andre
 4. For det tredje
 5. Avslutning/konklusjon

OPPGÅVE: Hjelp gutane mot kroppspress!Innleiing

Kvifor snakkar vi ikkje meir om at gutar er like utsett for kroppspress som jenter?

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Alle veit at jenter blir utsett for kroppspress, men gutar …
 • Gutar skal vere så tøffe, og derfor tør dei ikkje å …
 • Mange gutar lir i det stille fordi …

For det første

Gutar treng nokon å snakke med om vanskelege ting, det har faktisk jentene.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Alle skular har ei helsesøster, men for gutar kan det vere vanskeleg å …
 • Dersom skulen hadde både mannleg og kvinneleg helsesøster, trur eg at …
 • Det er like viktig for gutar å søkje hjelp som for jenter fordi …
 • Eg trur gutar synest det er vanskelegare å søkje hjelp, og derfor …

For det andre

I miljøa rundt gutar er det mindre fokus på verdiar som forståing, aksept og det å ta vare på kvarandre.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Samfunnets forventninger til gutar handlar om at dei skal vere …
 • Det er forventa at gutar skal vere fysisk …
 • Gutar skal liksom tåle …
 • Det er på ein måte ikkje godteke at gutar …
 • Å vere sterk og veltrent er …
 • Miljøet rundt gutar kan vere tøft, og då er det ikkje så lett å …

For det tredje

Gutar blir like sjuke som jenter av alt fokuset på kropp, trening, kost og prestasjonar.

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Mange gutar og unge menn har i det siste stått fram og fortalt at …
 • Legar og psykologar roper varsko om at …
 • Å bli utsett for alle desse forventningane om å prestere på alle frontar fører for mange til at …
 • Mannsideala i vår tid er farlege fordi …

Avslutning

Hjelp gutane!

(Utdjuping: Vel det eller dei punkta nedanfor som passar for deg eller finn på noko sjølv)

 • Alle skular bør ha både mannleg og kvinneleg helsesøster fordi …
 • Media må ta opp problema til gutar like ofte som …
 • Vi må snakke om at ulikheit skaper mangfald, mens stereotype ideal kan vere farlege fordi …
 • Alle menneske er forskjellige, men dei er like verdifulle uansett om …
 • Foreldre, lærarar og venner må vere bevisste på å snakke om problema til gutane like ofte som …