I dette kapitlet skal du lære ...

  • å bruke strategiar for å lese, lære og hugse betre
  • å utvikle gode lesevanar
  • å skrive for å lære
  • å bruke digitale verktøy på ein måte som støttar læring