Henrik Ibsen: Vildanden – undervisningsopplegg

S3 Vildanden Ivan Kmit_dreamstime_xs_19467510.jpg

Opplegget er berekna til ca. 3 veker (ca. 1 vekes plenumsarbeid, resten individuell innsats).

Materiale: Klassesett av stykket, Fjernsynsteatrets framsyning (på NRK Skole) og bakgrunnsdokumenta nedanfor.

Prosjektplan og gruppeoppgåver: Vildanden-prosjekt.

Bakgrunnsstoff om Ibsen og skodespela hans: Henrik Ibsen.

Bakgrunnsstoff om teaterhistorie: Teaterhistorisk oversikt.