Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz

Vel rett altnerativ

  1. Appellform tyder:

  2. Etos tyder:

  3. Logos tyder:

  4. Patos tyder:

  5. Kairos tyder:

  6. Viktigast for ei god framføring:

  7. Ein digital presentasjon skal ha:

  8. Presentasjon skal tilpassast tilhøyrarne slik

  9. Føredragshaldaren får kontakt med publikum ved å

  10. Ein god gruppesamtale er kjenneteikna ved