Kjenneteikn ved dikting frå renessansen

Innhald Form
 • inspirasjon frå antikken
 • mennesket og enkeltindividet i sentrum
 • svekking av pavekyrkja
 • kritisk tenking
 • pengeøkonomi
 • nye kontinent blir oppdaga
 • realistiske framstillingar
 • nasjonalspråk erstatta latin
 • mange nye sjangrar, som essay, noveller og romanar

(Frå s. 214 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Dante (Italia)
 • Boccaccio (Italia)
 • Michel de Montaigne (Frankrike)
 • Absalon Pedersson Beyer (Noreg)