I dette kapitlet skal du lære ...

  • dei viktigaste grammatiske kjenneteikna ved norsk
  • korleis norsk skil seg frå andre språk grammatisk