Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

12. Perfektum partisipp

Nynorsk – drilloppgaver – Verb

Perfektum partisipp

Alle kortverb + svake verb av e-klassen og j-klassen kan ha -t (-tt) i perfektum partisipp: har lært, har selt, har ringt.

Nokre kan også ha -d (-dd), nemleg dei som har preteritumform på vokal + -dde, -gde eller -vde:

sydde – har sydd (eller sytt)
arbeidde – har arbeidd (eller arbeidt)
leigde – har leigd (eller leigt)
levde – har levd (eller levt)


Fyll inn rett form av verbet. I oppgåva under må du skrive begge formene viss det er mogeleg å bruke til dømes både -d og -t – skriv då d-forma fyrst. (slik: øvd eller øvt).

ringe: Har du til tannlegen?

kjøpe: Eg har mjølk.

bygge: Staten har eit meisterverk i Bjørvika.

tømme: Sei i frå når du har glaset ditt.

nå: Steinar ville aldri ha ferja om ho var presis.

møte: Har eg deg før?

køyre: Sigrun har heile natta.

øve: Jentene har heile vinteren.

rømme: Fuglen har !

velje: Kvifor har du å halde fram med dette?