Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

I dette kapitlet skal du lære ...

  • at språk og identitet heng nøye saman
  • at korleis vi uttrykkjer oss, er avhengig av alder, yrke, sosiale samanhengar eller kva medium vi uttrykkjer oss i
  • at komplisert språk kan vere eit demokratisk problem