I dette kapitlet skal du lære ...

  • at språk og identitet heng nøye saman
  • at korleis vi uttrykkjer oss, er avhengig av alder, yrke, sosiale samanhengar eller kva medium vi uttrykkjer oss i
  • at komplisert språk kan vere eit demokratisk problem