Bruk omgrepa – kryssord

Vi har begynt på eit kryssord som du skal lage ferdig. Du treng ikkje bruke alle rutene på linjene, men alle linjene må brukast. Alle orda må finnast i kapitlet. Det er berre dei vassrette orda som må gi meining. Når du har laga ferdig kryssordet, kan du prøve det på ein medelev. Læraren kan også velje ut eit forslag, og klassen kan ha ein konkurranse om kven som løyser kryssordet først.

Last ned kryssordet her:1 K r o p p s s p r å k      
2 O
3 M
4 M
5 U
6 N
7 I
8 K
9 A
10 S
11 J
12 O
13 N

Stikkord

1 Kommunikasjon utan ord

2 ...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13