Eksamenstrening litteratur

Last ned oppgåvene her:


S3_4 Eksamenstrening litteratur.jpg

Oppgåvene kan brukast individuelt eller i grupper. Dei passar òg som litterær fordjupingsoppgåve.