I dette kapitlet skal du lære ...

  • om kva som kjenneteiknar novellesjangeren
  • om synsvinkel som litterært verkemiddel
  • å skrive noveller sjølv
  • om kva som kjenneteiknar eventyr, segner og mytar
  • om kva som kjenneteiknar lyrikk
  • om bruk av språklege bilete
  • å skrive dikt sjølv
  • om dei to dramatiske sjangrane drama og film