Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

13. Perfektum partisipp

Nynorsk – drilloppgaver – Verb

Perfektum partisipp

Alle kortverb + svake verb av e-klassen og j-klassen kan ha -t (-tt) i perfektum partisipp: har lært, har selt, har ringt.

Nokre kan også ha -d (-dd), nemleg dei som har preteritumform på vokal + -dde, -gde eller -vde:

sydde – har sydd (eller sytt)
arbeidde – har arbeidd (eller arbeidt)
leigde – har leigd (eller leigt)
levde – har levd (eller levt)


Fyll inn rett form av verbet. I oppgåva under må du skrive begge formene viss det er mogeleg å bruke til dømes både -d og -t – skriv då d-forma fyrst. (slik: levd eller levt).

sende: Då eg hadde pakken, fekk eg endeleg ro.

selje: Har du verkeleg diamanten til mor!?

greie: Solveig hadde aldri dette utan hardt arbeid.

leve: Når ein har så lenge som meg, har ein sett alt.

arbeide: Marius har hardt.

tru: Dette hadde eg aldri om deg!

vise: Du har meg at det går an.

føre: Venskapen med deg har mykje godt med seg.

lyne: Det har torna og heile natta.

bruke: Eg føler at du berre har meg!