Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

I dette kapitlet skal du lære ...

  • kva samansette tekstar er, og korleis du kan tolke dei når det gjeld innhald, form og formål
  • kva som kjenneteiknar tekstar på skjerm
  • kva universell utforming er
  • om korleis retoriske verkemiddel og retoriske appellformer blir brukt i reklame
  • om korleis sosiale medium er eksempel på samansette tekstar