Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Kolofon

  • Skriveverktøy, tidslinje og filmar er laga med støtte frå Utdanningsdirektoratet.
  • Undervisningsopplegg til SKAM på Signatur 2, kap. 4 er laga av Marit Lovise Brekke, lektor ved lærarutdaninga på Høgskulen i Volda.
Biletkreditering
KAPITTELIKON
KapittelKreditering
Signatur 1
Kapittel 1 og 2 © Eli Berge/Fotofil.no/td
Kapittel 3 © Øystein Søbye/Samfoto/NTBscanpix
Kapittel 4 © Sergey Nivens/Shutterstock
Signatur 2
Kapittel 1, 2 og 3 © Fotofil.no/Eli Berge
Kapittel 4 © MaxCab/Shutterstock
Kapittel 5 © Fotofil.no/Eli Berge
Kapittel 6 © Jayesh/iStock
Kapittel 7 © A_Lesik/Shutterstock
Kapittel 8 © Simon Booth/Shutterstock
Kapittel 9 © Fotofil.no/Eli Berge
Signatur 3
Kapittel 1 © Berit Roald/NTBscanpix
Kapittel 2 © Bernhard Classen/INA agency
Kapittel 3 © Scott Eells/Bloomberg via Getty Images
Kapittel 4 © Bettmann/Corbis/NTBscanpix
Kapittel 5 © Paul Sigve Amundsen/Samfoto/NTBscanpix
Kapittel 6 © Amy Johansson/Shutterstock
Kapittel 7 © Thorvaldur Kristmundsson/Zuma Press/NTBscanpix
Kapittel 8 © Birger Areklett/NN/Samfoto_NTBscanpix
TIDSLINJE
OverskriftKreditering
Middelalderen
Middelalderen © Rolf Chr. Ulrichsen/Aftenposten/NTBscanpix
Romerrikets fall Wikimedia Commons/Creative Commons (CC BY-SA 4.0)
Middelalderkunst © Akg-images/Cameraphoto/NTB scanpix
Religiøs musikk Nova Schola Gregoriana/dir. Alberto Turco: «Tractus: Domine audivi». Fra albumet «In passione et morte domini» © NAXOS 8550952
Myter i Nord-Europa Foto © Gabriel Hildebrand/Statens historiska museum, Stockholm
«Beowulf» – engelsk heltedikt Gammelengelsk håndskrift. [Public domain], via Wikimedia Commons_Beowulf_Cotton_MS_Vitellius_A_XV_f__132r
Vikingtid © Dan Petter Neegaard/Aftenposten/NTB scanpix
Nordmenn bosetter seg på Island Wikimedia Commons
Norge kristnet Bilde fra Hardenbergs Codex, utgitt i 1983 i faksimile som vol. VII av Corpus Codicum Norvegicorum Medii Aevi, Nationalbiblioteket, København
Høymiddelalderen © Line Ellingsen
Den eldre Edda Elfeinbenstavle med Pave Gregor den store, Kunsthistorisches Museum, Wien © AKG-images/NTB scanpix
«Voluspå» Illustrasjon av den islandske arkeologen Finnur Magnusson (1781–1847). Av Oluf Bagge (From Northern Antiquities) [Public domain], via Wikimedia Commons_Yggdrasil
«Håvamål»: Leveregler Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
«Trymskvida» Ólafur Brynjúlfsson: Sæmundar og Snorra Edda, NKS 1867 kvart, Nationalbiblioteket, København
Virkemidler i kvadene Illustrasjon av Carl Larsson (1853–1919) og Gunnar Forssell (1859–1903) fra Edda Sämund den vises: skaldeverk af fornnordiska myt- och hjältesånger. Stockholm, Norstedt. Foto: Haukurth / Wikimedia Commons
Utsnitt © MarkussonPhoto/Getty Images
Snorre Sturlasons Illustrasjon av Christian Krohg fra Snorre Sturluson: Heimskringla, J.M. Stenersen & Co, 1899, s. 223 / Wikimedia Commons
Heimskringla © Fritz Røed / BONO 2016. Foto: © Rozanne Hakala
Illustrasjon av Christian Krohg fra Snorre Sturluson: Heimskringla, J.M. Stenersen & Co, 1899, s. 223 / Wikimedia Commons
Den yngre Edda Vevnad fra Skog Kirke i Hälsingland, ca. 1100 © Danita Delimont/Getty Images
Senmiddelalderen Illustrasjon fra håndskriftsamlingen Cotton British Library. Av Copiste inconnu [Public domain], via Wikimedia Commons_Ukjent kunstner_Slaget ved Crécy 1346
Den guddommelige komedien Freske fra Firenze-katedralen. Domenico di Michelino (1417–1491) [Public domain], via Wikimedia Commons_Dante_Illuminating_Florence_with_his_Poem_(detail).
Draumkvedet Foto: © Jostein Fjalestad
Lydspor: Fra albumet «Draumkvedet» med Sondre Bratland (spor 1) © Kirkelig kulturverksted, 2002
Svartedauden Theodor Kittelsen (1857–1914)_Pesta_i_trappen, 1896_[Public domain], via Wikimedia Commons
Kalmarunionen Sarkofag fra Roskilde domkirke. By Jacob Truedson Demitz for Ristesson [Public domain], via Wikimedia Commons_Margaret_of_Denmark-Norway-Sweden
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
Renessansen
Renessansen Leonardo da Vinci (1452–1519) [Public domain], via Wikimedia Commons_Vitruvian Man
Bakgrunn: Italia © kavalenkau/Shutterstock
Renessanse – «gjenfødelse» Raphael (1483–1520) [Public domain], from Wikimedia Commons_La_scuola_di_Atene
Realistisk kunst © David_DHuss/iStock
Palestrina: Si ignoras te Palestrina: «Si ignoras te», fra «Motetter for fem stemmer/Canticis Cantoricum», framført av Ocford Camerata/dir. Jeremy Summerly. Fra albumet «Reinaissance Masterpieces» © NAXOS 8550843
Boccaccio: Dekameronen Giovanni Boccaccio/Public Domain/wikimedia.org
Bakgrunn: Boktrykkekunsten © Science Photo Library/NTB scanpix
Luther utfordrer paven Maleri av Lucas Cranach d.e. (1472–1553) fra 1528. Fra det russiske Lucas Cranach-arkivet, [Public Domain] via Wikimedia Commons.
Sola i sentrum Jan Matejko (1838–1893): Astronomen Kopernikus: Samtale med Gud, 1872. Foto: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
Kristian 3.s bibel Foto: Nationalbiblioteket, København
Bergenshumanistene Hieronymus Scholeus: Prospekt over Bergen Foto: © O. Væring Eftf. AS
Utsnitt av «Carta Marina» av Olaus Magnus, 1539. Fargelagt av Antonio Lafreri, Roma 1572. Sveriges Nationalbibliotek, KoB 1 ab.
Absalon P. Beyer: Dagbok Kunstner ukjent/Toggenburg-Bibel 1411/[Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
Montaigne: Les Essais Ukjent kunstner/Public Domain/Michel de Montaigne/by Wikimedia Commons
William Shakespeare: Hamlet Foto: John Tramper – Fish Eye / Shakespeare's Globe
Servantes: Don Quijote Portrait of Miguel de Cervantes y Saavedra (1547–1615) 1600 (oil on panel), Jauregui y Aguilar, Juan de (c.1566–1641) / Real Academia de la Historia, Madrid, Spain / Index / Bridgeman Images
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
Barokken
Barokken Hyacinthe Rigaud (1659–1743): Ludvig XIV, 1701 [Public domain], via Wikimedia Commons/Louis XIV of France
Peterskirken i Roma Foto © Samot/Shutterstock
Barokken i Roma Alter fra kirken Santa Maria della Vittoria, Roma. © 2016. Photo Scala, Florence/Fondo Edifici di Culto – Min. dell'Interno
J.S. Bach: Toccata og fuge i d-moll J.S. Bach: «Toccata og fuge i d-moll» (BWV 565), framført av Wolfgang Rübsam. Fra albumet «The Great Organ Works» © NAXOS 8553859
Caravaggio: Peters korsfestelse Caravaggio (1571–1610) [Public domain], via Wikimedia Commons/Caravaggio-Crucifixion of Peter
Kontrast i diktekunsten Kari Bremnes/akk. Iver Kleive og Ole Thomsen: «Sorgen og gleden» (Thomas Kingo/Ludvig M. Lindeman). Fra albumet «Erindring» © Kirkelig Kulturverksted
Eneveldet Wolfgang Heimbach: Portrett av Fredrik 3., 1659. Foto: Kongernes Samling, Rosenborg Slot, København.
Bakgrunn: Reformasjonen Foto: Wikimedia Commons
Tre salmediktere Dorothe Engelbretsdotter: Fra førsteutgaven av Taare-Offer, 1685. Own work [Public domain], via Wikimedia
Thomas Kingo: Illustrasjon fra J. P. Trap: Berømte Danske Mænd og Kvinder, 1868. (Own work) [Public domain], via Wikimedia Petter
Dass: Portrett i Melhus kirke fra 1684, foto John Lerli. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petter_Dass_i_Melhus.jpg
Jord vs. himmel Lucas Cranach d.e.: Lov og nåde (utsnitt), 1529. Fra Herzogliches Museum, Gotha, Tyskland. Ved Cranach Digital Archive, via Wikimedia Commons
Menneske syndig Foto: A. Granli/Pixelcanon
Livet kort – døden målet Vanitas, 1640, by Herman van Steenwijck (1612–1656), oil on panel, Steenwyck, Harmen van (1612–56) / Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden, The Netherlands / De Agostini Picture Library / Bridgeman Images
Gud beskytter Marcus Christensen Humbles epitafie i Stavanger Domkirke, 1661. Foto: © Erik Fjordside/livinghistory.dk
Gud er stor Peter Rubens (1577–1640): Dommens dag, 1615. Alte Pinakothek, München / Photo © Tarker / Bridgeman Images
Petter Dass: Herre Gud! Ditt dyre Navn og Ære Gjengitt med tillatelse av Hilde Granlund og Stange videregående skole.
Petter Dass: Nordlands trompet Tittelbladet fra utgaven fra 1739. Av Knut at nn. Wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons
Utdrag av Nordlands trompet Kaare Espolin Johnson: Nordlands trompet, 1958. © Kaare Espolin Johnson/BONO 2016 Foto: © O. Væring Eftf. AS
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
Opplysningstiden
Opplysningstiden Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier (1743–1824) [Public domain], via Wikimedia Commons
Bakgrunn: klassisismen © DEA / G. DAGLI ORTI / Getty Images
Kjennetegn klassisismen Claude Gillot (1673–1722): Kostymetegninger fra Comèdie-Française, ca. 1700. © The Fitzwilliam Museum, Cambridge.
«Eine kliene nachtmusik» W.A. Mozart: «Eine kleine Nachtmusik» (Serenade nr. 13 i g-dur), 1. sats. Framført av Svenska kammarorkestern/dir. Petter Sundkvist. Fra albumet «Eine kleine Nachtmusik» © NAXOS 8557023
Molière og karakterkomedien © Heritage / Fine Art Images / NTB scanpix
Bakgrunn: Isaac Newton Foto: North Wind Picture Archives / Alamy Stock Photo / NTB scanpix
Opplysningsideene © akg-images/NTBscanpix
Opplysningsideene Jorge Royan/www.royan.com.ar, via Wikimedia Commons
Holbergs forfatterskap Skulptur av John Børjeson (1835–1910). Foto: Nina Aldin Thune / Wikimedia Commons
Holbergs forfatterskap Fra tidskrift «Før og Nu», 1917, Det Kongelige Bibliotek, København, Billedsamlingen
Jeppe på Bjerget Wilhelm Marstrand (1810–1873): Erasmus Montanus, 1865. Foto: © DeAgostini/Getty Images
Fra v.: Nils Ole Oftebro, Marit Hamdahl, Bjarne Andersen og Gerd Jørgensen. Foto: Tom Sørensen / NRK
Gulivers reiser © Design Pics Inc/Getty Images
Holberg: Niels Klims underjordiske reise Fra den engelske utgaven, 1845. https://publicdomainreview.org/2011/10/10/stories-of-a-hollow-earth/
Den store franske encyclopedien Encyclopedie de D'Alembert et Diderot –Premiere Page – ENC/Public domain/Wikimedia Commons
Opplysningsfilosofene Nicolas de Largillière (1656-1746): Voltaire. Foto © akg-images/André Held/NTB scanpix
Maurice Quentin de Latour: Rousseau, 1753. Foto © akg-images/NTB scanpix
Første norske avis Norske Intelligenssedler 1763.05.25. Eies av Nasjonalbiblioteket
Norske Selskab Foto: Nasjonalmuseet / Anne Jarre
Johan Herman Wessel: Kjærlighet uten strømper T.v.: Portrett av J.F. Clemens. T.v.: Tittelbladet til førsteutgaven av Kiærlighed uden Strømper fra 1772, laget av P. Hansen / Wikimedia Commons
«Smeden og bakeren» Bjørn Ringstrøms antikvariat
Den franske revolusjon Eugène Delacroix (1798–1863): Frihet Likhet Brorskap [Public domain], via Wikimedia Commons
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
Romantikken
1800–1850
Romantikken og nasjonalromantikken
Caspar David Friedrich (1774–1840): Kvinne i soloppgang, ca. 1818. Foto: Museum Folkwang, Essen, Tyskland / Bridgeman Images
1800–1815
Napoleonskrigene
Jacques Louis David (1748–1825): Napoleon krysser Alpene, 1800–1801 (olje på lerret). Foto: Musee National du Chateau de Malmaison, Rueil-Malmaison, Frankrike / Bridgeman Images
Grieg: A-mollkonserten Musikklipp: Edvard Grieg: Klaverkonsert i a-moll, 1. sats. Håvard Gimse/Royal Scottish National Orchestra, dir. Bjarte Engeset. Fra «The genius of Grieg», NAXOS 8.570390.
Bilde: J.C. Dahl (1778–1857): Fra Stalheim, 1842. Foto: O. Væring Eftf. AS
Bakgrunn: Natur og ånd Peder Balke (1804–1877): Nordkapp, 1840. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Bakgrunn: Goethe Illustrasjon fra fransk utgave av «Den unge Werthers lidelser» (1774) av J.W. Goethe. Gjengitt etter avtale med Jalara Verlag.
Bakgrunn: Frankenstein Mary Wollstonecraft Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus (1818). Omslag fra slutten av 1800-tallet. Universal History Archive/UIG / Bridgeman Images
1814 og Grunnloven Oscar Wergeland (1844–1910): Eidsvold 1814, 1884. Foto: O. Væring Eftf. AS
Maurits Hansen: «Luren» Nils Bergslien (1853–1928): Ung elsk, 1867. Foto: O. Væring Eftf. AS
Wergeland og Welhaven Carl Petter Lehmann (1794–1876): Forfatter Henrik Wergeland, ca. 1830. Foto: O. Væring Eftf. AS
Jacob Mathias Calmeyer (1802–1883): Johan Sebastian Welhaven. Foto: O. Væring Eftf. AS
«For almuen» Forside på Henrik Wergelands «For almuen». Foto: Nasjonalbiblioteket
«Meg selv» J.C. Dahl (1778–1857): Bjerk i storm, 1849. Foto: O. Væring Eftf. AS
Welhaven: «Digtets ånd» Thomas Fearnley: Slindrebirken, 1839. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Asbjørnsen og Moe «Norske Folke- og Huldre-Eventyr», utgave fra 1896.
https://no.wikipedia.org/wiki/Eventyr#/media/File:Norske_folke_og_huldre-eventyr.jpg
Språket i eventyrene Theodor Kittelsen (1857–1814): Langt, langt borte så han noe lyse og glitre, 1900. Foto: O. Væring Eftf. AS
Bakgrunn: Herder og «folkeånden» Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar
Brudeferd i Hardanger Adolph Tidemand (1814–1876) og Hans Gude (1825–1903): Brudeferd i Hardanger, 1848. Foto: O. Væring Eftf. AS
Welhaven: «I Kivledal» Th. Kittelsen: Opp under fjellet toner en lur, 1902. Foto: O. Væring Eftf. AS
Jørgen Moe: «Fanitullen» Hallingdøler, rosemaling av Ola Hansson, 1802. Foto: Norsk Folkemuseum
Ivar Aasen og nynorsken I Ivar Aasens portrett. Foto: C.C. Wischmann/Ivar Aasen-tunet
Kart tegnet ved forlaget.
Ivar Aasen og nynorsken II I.C. Dahl (1778–1857): Gård i Ytre Kroken, Sogn (1838). Foto: Jørn Hagen / Lillehammer kunstmuseum
Knud Knudsen Knud Knudsen. Foto: © VG / NTB scanpix
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
Realisme og naturalisme
Realismen og naturalismen Christian Krogh (1852–1925) Kampen for tilværelsen, 1889. Foto: O. Væring Eftf. AS
Norge blir moderne I Tegninger fra «Illustrert Nyhetsblad» og «Almuevennen» / NTB scanpix
Norge blir moderne II Barn på Hammersborg, 1925. Fotograf ukjent. Oslo byarkiv.
Poetisk realisme Erik Werenskiold (1855–1938): En bondebegravelse, 1883–85. Foto: O. Væring Eftf. AS
Collett: Amtmandens Døtre Johan Gørbitz (1782–1853): Portrett av Camilla Collett, født Wergeland, 1839. Foto: Oslo Museum
Aa. O. Vinje: Ferdaminne Eero Nikolai Järnefelt (1863–1937): Slitet for føda (svijordbruk), 1893 (olje på lerret), / Ateneum kunstmuseum, Finlands nasjonalgalleri, Helsinki, Finland / Bridgeman Images
Nye tanker og ideer Karl Marx. Foto: Guiziou Franck / Hemis.fr/NTB scanpix
Charles Darwin. Karikatur fra The London Sketch Book of Celebrities, 1874. Foto: DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images
Dickens: Oliver Twist Scene fra Oliver Twist av Charles Dickens, 1836. Illustratør: James Mahoney. Foto © Print Collector/Getty Images
Brandes: Det moderne gjennombrudd Foto: Sputnik / RIA Novosti / NTB scanpix
Bjørnson: En Fallitt Bjørnstjerne Bjørnson. Foto: Karl Anderson, Aulestad
Ibsens realistiske dramaer Statue av Henrik Ibsen i Skien. Dyre Vaa, 1958 © Dyre Vaa/BONO 2017 Foto: © Dag Jenssen / Samfoto / NTB scanpix
Et dukkehjem Et dukkehjem på Riksteateret, 2016. Foto: © Jon-Michael Josefsen / NTB scanpix. Gjengitt med tillatelse fra skuespillerne, Ulrikke Hansen Døvingen og Glenn André Kaada.
Retrospektiv teknikk Liv Ullman som Nora, Nationaltheateret, 1974. Foto: Bjørn Aslaksen / VG / NTB scanpix. Gjenngitt med tillatelse fra Liv Ullman.
Titteskapsteater Olaf Jørgensen: Christiania Theater, 1880. Foto: Nasjonalbiblioteket
Gjengangere Fra Nationaltheatrets oppsetning i 1972 med Helen Brinchmann (Fru Alving) og Svein Sturla Hungnes (Osvald). Gjengitt med tillatelse fra sceneweb.no og skuespillerne.
Kielland: Gift Alexander Kielland. Foto: Emil Hohlenberg/Nasjonalbiblioteket
Realistisk kunst Gustav Wentzel: Frokost, 1882. Foto: Jacques Lathion / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Den realistiske skrivemåten Peder Severin Krøyer: Karen. Portrett av ung pike med blå kjole, 1884. Foto: © Bruun Rasmussen Kunstauktioner, Kbh
Parlamentarismen og politiske partier Sverre Knudsen (1875–1923): All makt skal ligge i denne sal, Foto: Nasjonalbiblioteket
Nynorsk og bokmål likestilt Fra Lindås skulemuseum, Hordaland. Foto: Helge Sunde
Hans Jæger og naturalismen Edvard Munch: Portrett av Hans Jæger, 1889. Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Krogh: Albertine Christian Krohg (1852–1925): Albertine i politilegens venteværelse, 1886–87. Foto: O. Væring Eftf. AS
Skram: Hellemyrsfolket Hellemyrsfolket, Den Nasjonal Scene, Bergen
Foto: Magnus Skrede/DNS. Gjengitt med tillatelse fra DNS.
Arne Garborg: Fred Arne Garborg: Foto: Ludwik Szaciński / Nasjonalbiblioteket
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
1890–1905
Tidlig modernisme og nyromantikk Edvard Munch (1863–1944): Skrik, 1893. Foto: O. Væring Eftf. AS
Det moderne samfunnet Gustave Caillebotte (1848–1894): Parisgate i regnvær, 1877. Foto: © Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images
Pessimisme og fremmedfølelse Vincent van Gogh (1853–90): Selvportrett, 1889 (olje på lerret) / Musee d'Orsay, Paris/ Bridgeman Images
Disharmonisk musikk Erik Satie: «Tre stykker med form som en pære», Klara Körmendi og Gàbor Eckhardt (piano). Fra SATIE, E.: Piano Works, Vol. 4 NAXOS 8.550699
Nietzsche: Gud er død Friedrich (Wilhelm) Nietzsche (1844–1900), maleri av Hans Olde.
Foto: Scherl / Süddeutsche Zeitung Photo / NTB scanpix
Brudd med realismen Karikaturtegning av Knut Hamsun av Andreas Bloch.
https://snl.no/Norges_litteraturhistorie
Knut Hamsun Foto: Anders Beer Wilse /Norsk Folkemuseum
Bakgrunn: Baudelaire Armand Rassenfosse (1862–1934): Illustrasjon fra «Les Fleurs du Mal» av Charles Baudelaire, 1899 (litografi) PE / Bridgeman Images
Bakgrunn: Dostojevskij Stillbilde fra Piotr Dumała: Forbrytelse og straff. © Bow And Axe Entertainment
Språklig eksperimentering Sigbjørn Obstfelders egne notater, Regn. Foto: Nasjonalbiblioteket.
Krag: Fandango Ferdinand von Reznicek (1869–1909): Fandango, 1906. Foto: akg-images/NTB scanpix
Hamsun: Sult Per Oscarsson i filmen Sult fra 1966. Regi: Henning Carlsen. Foto: Sandrew / The Kobal Collection / AFP / NTB scanpix
Jeg-forteller Edvard Munch (1863–1944): Sjalusi I (1896). Litografi, 330 x 460 mm. Munchmuseet, Oslo. Foto © Munchmuseet
Obstfelder: Byen Edvard Munch (1863–1944): Aften på Karl Johan, 1892. Foto: O. Væring Eftf. AS
Naturen Theodor Kittelsen (1857–1914): Nøkken, 1892. Foto: Mimsy Møller/Samfoto/NTB scanpix
Hamsun: Pan Skredsvig, Christian (1854–1924): Aftenstemning ved et tjern. Foto: Grev Wedels Plass Auksjoner
Pan (videre) Edvard Munch/ Kvinnen i tre stadier, 1894/ KODE – Kunstmuseene i Bergen/ Rasmus Meyers Samlinger
Fotograf: Dag Fosse / KODE
Knick: «Felen i ville skogen» Nikolai Astrup (1880–1928): Jonsokbål, ca. 1910. Foto: O. Væring Eftf. AS
Garborg: Haugtussa Arne Garborg. Foto: Aschehoug forlags bildearkiv
Elsk Theodor Kittelsen (1857–1914): Huldra som forsvant, 1908. Foto: O. Væring
Veien videre: © Meredith Winn Photography/Getty Images
1905–1945
Etisk realisme og modernisme Foto: O. Væring Eftf. AS © Reidar Aulie/BONO 2017
Selvstendighet og økonomisk vekst Foto: Anders B. Wilse/Oslo Museum
Tilbake til røttene Foto: Anders B. Wilse/DEXTRA (Teknisk museum)
Undset: Kristin Lavransdatter Foto: Einar Almehagen
Moralske valg Foto: O. Væring Eftf. AS
Olav Duun: Juvikfolke Foto: Hartvik Dekkerhus/Kystmuseet i Nord-Trøndelag
Liv og død © Mickhail Dudarev/Dreamstime.com
Bakgrunn: Den russiske revolusjon Foto: O. Væring Eftf. AS © Reidar Aulie/BONO 2017
Bakgrunn: Freud © The Print Collector/Getty
Angrep på kristendommen Foto: Aage Storløkken/NTB Scanpix
Modernisme i Europa Foto: Album/Oronoz/NTB Scanpix © Succession Pablo Picasso/BONO 2017
Modernistisk lyrikk: Jacobsen Foto: Tom A. Kolstad/NTB Scanpix
Modernistisk lyrikk: Gill © Darek000/iStock
Hitler til makten i Tyskland © Ullsteinbild
Kamplyrikk Nasjonalbiblioteket, plakatsamlingen © Niels Røhder/BONO 2017
Grieg: «Til ungdommen» Foto: NTB Scanpix
«Du må ikke sove» Foto: O. Væring Eftf. AS © Arne Ekeland/BONO 2017
Hagerup: «Aust-Vågøy» Foto: Rune Myhre/Dagbladet/All Over Press
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
1945–1980
Modernisme og tradisjonalisme Foto: O. Væring Eftf. AS © Per Kleiva/BONO 2017
Atombombe og kald krig © Elena Schweitzer | Shutterstock
Modernismens gjennombrudd Gunvor Hofmo: Samlagets arkiv; Tarjei Vesaas: Rolf Christian Ulrichsen/Aftenposten/NTB Scanpix; Paal Brekke: Aktuell/NTB Scanpix
[Dagen er faren] Foto: O. Væring Eftf. AS © Karl Erik Harr
Modernistisk prosa © sysasya photography | Shutterstock
Tungetaledebatten Foto: Aktuell/NTB Scanpix
«Ord over grind» – sentrallyrikk Foto: O. Væring Eftf. AS © Rudolph Thygesen/BONO 2017
Vekst og velstand Foto: Rigmor Dahl Delphin/Oslo Museum
[«Som i en kinosal»] © Marco Scisetti | Shutterstock
Psykologiske romaner © All Over Press
Bjørneboe: Jonas Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
Ny sedlighetdebatt Foto: Aktuell/NTB Scanpix
Nyenkel lyrikk © Aleksandr Pobedimskiy | Shutterstock
[«Sleggja»] Foto: Line Møller/VG/NTB Scanpix
Jan Erik Vold: «Loffen» Foto: Odd H. Anthonsen/Dagbladet/All Over Press
Ungdomsopprør og sosialrealisme Time   Life Pictures/Getty
Egalias døtre Foto: Per Erik Knive/NTB/SCANPIX
Solstad: Gymnaslærer Pedersen Foto: Rolf Øhman/Aftenposten/NTB Scanpix
[Hovedpersonen er nyutdannet ...] © Motlys
M. Boine: «Det brente seg fast» Foto: Thomas Sivertsen/ANB/All Over Press
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images
1980 til i dag
Postmodernisme og realisme © Pushwagner/Terje Brofos/BONO 2017
Aker brygge: fra industri til shopping Foto: Dag Andreassen/Norsk teknisk museum
Underholdning og medier © Joe Raedle/Getty
Postmodernisme = etter-modernisme Foto: O. Væring Eft. AS © Daniel Østvold
Kjærstad: Homo falsus Gjengitt med tillatelse fra Aschehoug forlag.
Metafiksjon Foto: Kyrre Lien/VG/NTB Scanpix
Loe: Naiv.Super. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
[l går skrev jeg en liste ...] © Andreka| Dreamstime.com
Ørstavik: Kjærlighet Foto: Rolf M. Aagaard/Aftenposten/NTB Scanpix
Sosiale medier og internett © pressureUA/B17/i/Stockphoto.com
Grytten: Twitternoveller © Luka Funduk | Dreamstime.com
Grytten: Popsongar Foto: Stein J. Bjørge/Aftenposten/NTB Scanpix
S. Christensen: Halvbroren Foto: Monster
[«Gutta»] Foto: Kristin Svorte/Dagbladet/All Over Press
Levi Henriksen: Snø skal falle over snø som har falt © Ivansmuk | Dreamstime.com
Fosse: Andvake © Lora Sutyagina | Shutterstock
[Fosse har en særegen ...] Foto: Henning Lillegård/Dagbladet/All Over Press
Knausgård: Min kamp Omslagsdesign: Yngve Knausgård. Gjengitt med tillatelse fra Oktober forlag
[Pappa var nesten helt svart ...] Foto: Lars Eivind Bones/All Over Press
Myhre: Evig søndag Foto: Trondheim havn, CC BY-SA 2.0
Hjorth: Arv og miljø Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix
Veien videre © Meredith Winn Photography/Getty Images