Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å tilpasse bodskapen din til ei målgruppe
  • å bruke kunnskap om retoriskk både i eigne presentasjonar og i analyse av andre sine
  • om korleis du kan førebu deg når du skal halde ein presentasjon
  • om kva rolle kroppsspråket har når du formidlar ein bodskap
  • om korleis du bruker digitale verktøy i presentasjonar
  • å gi respons på andres framføring
  • om ulike roller i ein samtale, om å bytte på å snakke og lytte
  • om argumentasjonsteknikkar du sjølv kan bruke i diskusjonar