Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

1. Setningsbygning – genitiv

Nynorsk – drilloppgaver – Setningsbygging

1. Genitiv

Finn andre måtar å formulere desse setningane på – dei kling ikkje godt slik dei står no:

1. Naboens bil står i garasjen.

Naboen .

Bilen .

2. Brannmennenes utstyr var ikkje i orden.

Brannmennene .

Utstyret .

3. Marknadens beste biff får du her!

Den beste biffen !

Dette er !

4. Kommunens rutinar var brotne på fleire punkt.

Kommunen .

Rutinane .

Det var .

5. Tysklands hovudstad er Berlin.

Hovudstaden .

6. Styrets forslag var å avvikle drifta.

Styret .

Forslaget .

7. Skulens bibliotek er rikhaldig.

Skulen .

Biblioteket .

Skule-.

8. Idrettshallens tak er lekk.

Taket .

Det .

9. Opplands administrasjonssentrum er Lillehammer.

Administrasjonssentrum .

Lillehammer .

10. Politiets aksjonar var godt planlagde.

Politiet .

Aksjonane .

11. Islands varme kjelder er verdsberømde.

Dei .