Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Quiz – drama

Vel riktig altnerativ

  1. Ordet drama tyder

  2. Den første filmen blei vist så tidleg som

  3. Dionysos var guden for

  4. Tragedien og komedien er teaterformer som er

  5. Forklaringane til korleis skodespelarane skal bevege seg på scena og korleis scena skal sjå ut blir kalla

  6. Eit skodespel er ofte delt inn i fleire hovuddelar. Kvar av desse blir kalla

  7. Innleiinga i eit tradisjonelt skodespel blir kalla

  8. Hovudhandlinga i eit tradisjonelt skodespel blir kalla

  9. Subjektivt kamera er når vi opplever handlinga sett frå

  10. Anslaget er namnet på