I dette kapitlet skal du lære ...

  • kva formelt språk er, og i kva samanhengar du skal bruke eit formelt språk
  • kva som kjenneteiknar formelle tekstar, og korleis dei blir brukte i arbeidslivet
  • å skrive rapport, informasjonstekstar, søknad og CV
  • korleis du kan førebu deg til eit jobbintervju