I dette kapitlet skal du lære ...

  • kva munnleg kommunikasjon kan vere
  • korleis du førebur deg til ein presentasjon
  • korleis du kan bruke omgrep frå retorikken for å nå fram med ein bodskap
  • å framføre munnlege presentasjonar
  • korleis du kan bruke presentasjonsverktøy som støtte
  • om ulike roller du kan ha som tilhøyrar
  • om ulike roller du kan ha i samtalar, diskusjonar og debattar