Særskriving og samskriving («orddeling») – test deg sjølv

Særskriving og samskriving («orddeling») – test deg sjølv

1. Kva skrivemåte er rett?

2. Kva skrivemåte er rett?

3. Kva skrivemåte er rett?

4. Kva skrivemåte er rett?

5. Kva skrivemåte er rett?

6. Kva skrivemåte er rett?

7. Kva skrivemåte er rett?

8. Kva skrivemåte er rett?