«Jeg sprer rykter om andre på nettet» – les og skriv

S2 Jeg sprer rykter.jpg
  1. Les teksten «Jeg sprer rykter om andre på nettet» på Ung.no. Ta utgangspunkt i det desse unge har gjort, og skriv ned dine eigne reaksjonar på det. Skriv også noko om korleis du synest unge bør oppføre seg på nettet.
  2. Les kva lova seier om å spreie informasjon om andre på nett på Ung.no. Skriv ein tekst til andre unge om godt nettvett.