I dette kapitlet skal du lære ...

  • viktige omgrep frå retorikken
  • å bruke kunnskap om retorikk i eigne munnlege tekstar, for eksempel i diskusjonar og presentasjonar
  • om korleis du kan bruke stemme og kroppsspråk til å nå fram med ein bodskap
  • om korleis du kan bli tryggare på deg sjølv når du skal presentere noko eller diskutere med andre
  • å disponere presentasjonane dine og formidle fagkunnskapane dine på ein presis måte
  • å argumentere for eigne synspunkt, men òg å lytte til dei andre
  • å bruke digitale verktøy i presentasjonane dine
  • å bruke kunnskap om retorikk i analyse av andre sine munnlege tekstar
  • å vurdere og gi tilbakemelding på andre sine munnlege tekstar
  • om kva som kjenneteiknar ein interessert lyttar