Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

Argumenter! – les og skriv

S2 Argumenter_s.jpg

Vel ei av desse oppgåvene:

  1. Les artikkelen «Likekjønnede par som adoptivforeldre» på Wikipedia. Skriv ein argumenterande tekst om dette emnet. Lag di eiga overskrift.
  2. Les artikkelen «Stemmerett for 16-åringer» (Barneombudet.no) og skriv ein argumenterande tekst der du presenterer ditt syn på saka. Lag di eiga overskrift.