Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

«Kantine hovedfag» – skriveramme

Last ned skriveramma her:

S1_5 Kantine hovedfag_side 271_Lars Saabye_Christensen (1953-)_foto Berit Roald_NTB_Scanpix_ w_nor_sx66a65c._s.jpg

Diktet er skrive av Lars Saabye Christensen og står på side s. 271 i Signatur 1.Innleiing

Presenter diktet med tittel, forfattar, utgivingsår og namn på samlinga det stod i.

Diktet «Kantine hovedfag» er skrive av …

Det blei utgitt i …

Det er henta frå diktsamlinga …


Konkret innhald (motivet)

Beskriv innhaldet i diktet med dine eigne ord. Kva slags situasjon blir skildra? Kva seier eg-personen i diktet til lesaren?

Diktet handlar om kva uskrevne regler som kan gjelde i …

I denne kantina er det slik at …


Oppbygning

Beskriv kort korleis diktet er bygd opp (strofer og verselinjer, rim og rytme)

Diktet har berre …

Strofene har ulik lengd …

Når det gjeld rim, …


Verkemiddel

Kva slags verkemiddel bruker forfattaren? Kva slags stemme møter vi i diktet? ( bruk av munnleg språk, gjentakingar, direkte henvendelse til lesaren, ironi). Hugs å bruke sitat.

Diktet er forma som ein direkte henvendelse til lesaren …

Vi kan tenkje oss at den som snakkar i diktet er …

Språket til denne personen er …

Diktet fortel om ulike typar situasjonar som …

Innhaldet kan oppfattast litt komisk eller ironisk fordi …


Tema

Kva handlar diktet eigentleg om? Korleis oppfattar du personen i diktet? Trur du slike haldningar berre gjeld i kantina eller kan det overførast til alle forhold der ein er saman med andre?

Eg trur temaet kan vere at nokon ønskjer å dominere andre gjennom ulike hersketeknikkar fordi …

Eg trur temaet kan vere å føle seg usikker når ein har begynt på ein ny skule fordi …

Eg trur temaet kan vere mobbing fordi …

Eg trur temaet kan vere å føle seg usikker i ei ny kantine …

Eg trur temaet kan vere å føle seg usikker når ein treffer nye menneske …

Eg trur temaet er kor tøft og vanskeleg det kan vere å vere ny ein plass fordi …

Eg trur temaet kan vere …


Avslutning

Skriv di eiga meining om diktet og korleis det verkar på deg.

Eg synest diktet var …