Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn ved norrøn litteratur

Innhald Form
Ættesamfunn:
 • mannssamfunn med krigarideal
 • ære og hemn
 • lagnadstru
 • dyrking av dei norrøne gudane
 • kvinnene enten gode eller vonde
Sogelitteraturen:
 • autoral og referande synsvinkel
 • knapt og konsist språk
 • berre dei dramatiske høgdepunkta
  er med
 • underdrivingar
Kvada (dikta):
 • alliterasjon (bokstavrim)
 • metaforbruk som kenningar (metaforar)
  og heiti (omskrivingar)

(Frå s. 193 i boka)

Viktige verk og forfattarar:

 • Den eldre Edda: gude- og heltedikt, skaldekvad, islendingesiger
 • Snorre Sturlason: Heimskringla (kongesogene), Den yngre Edda (skalde- og gudelære)