Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
6

I dette kapitlet skal du lære ...

  • nokre viktige kjenneteikn ved norrønt språk, både når det gjeld uttale og grammatikk
  • om korleis det norske språket har utvikla seg frå norrøn tid fram til i dag
  • om språkdebatten i 1830-åra og korleis denne var viktig for nasjonsbygginga i Noreg
  • om korleis det norske språket og målformene våre har vore gjenstand for politisk og kulturell debatt heilt sidan 1830-åra
  • å sjå den norske språkhistoria i eit internasjonalt perspektiv, og å forstå korleis internasjonale forhold påverkar utviklinga av språket vårt