Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Stygt eller pent? – gjer ei undersøking

S3_5.jpg

Sjå dei første fire minutta av «Dialektriket», episode 3, frå NRK Skole.

Oppgåve

  • Lag eit spørsmålssett omkring haldningar til eigen dialekt og andre sin. Vel deg tre intervjuobjekt med ulik alder eller bakgrunn. Gjer lyd- eller filmopptak av intervjua.
  • Presenter funna dine i eit foredrag der du refererer til / speler av utdrag. Kva konklusjonar får du?