Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Quiz

Vel riktig altnerativ

 1. Ein talemålsvariant er:

 2. Talemålet blir påverka av:

 3. Med standardisering meiner vi:

 4. Engelsk påverknad på norsk:

 5. Ny slang frå framande språk:

 6. Ein multietnolekt er:

 7. Eit målmerke er:

 8. Kløyvd infinitiv betyr at:

 9. Uttalen av tjukk l og skarre- r:

 10. Målmerka palatalisering og blaute konsonantar (p, t, k blir til b, d, g):

 11. Norske dialektar i framtida vil truleg: