Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
6

Quiz

Vel riktig altnerativ

 1. Kva er norrønt?

 2. Kva blei skrive på norrønt?

 3. Kvifor gjekk det norrøne språket til grunne?

 4. Kva slags språk brukte Petter Dass?

 5. Korleis skreiv nordmenn rundt 1814?

 6. Kva slags språk ville Wergeland at nordmenn skulle skrive?

 7. Kvifor blei Asbjørnsen og Moe viktige for språket?

 8. Kvifor burde Noreg ha eit eige skriftspråk?

 9. Kva var grunnlaget for Ivar Aasens språkform?

 10. Kva kalla Ivar Aasen sitt språk?

 11. Kva var grunnlaget for Knud Knudsens framlegg til ny språkform?

 12. Kva førte Knud Knudsens arbeid til?

 13. Kva parti sytte for at vi fekk eit stortingsvedtak i 1885 der «Landsmålet» og «det almindelige Bogsprog» blei sidestilte?

 14. Kva blei vedteke i Målparagrafen i 1892?

 15. Kva betyr «tilnærmingstanken»?

 16. Kva slags språk ville Riksmålsforbundet ha?

 17. Kvifor er norsk språk under press?

 18. Kva er domenetap?