Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Er dialektane i ferd med å forsvinne? – sjå og diskuter

S3_5 Talemålsprosjekt.jpg

Sjå klippet «Dialekten blir svakere» fra Bø i Telemark, NRK Skole (01:52).

Spørsmål

  1. Kjenner du til same fenomenet frå din heimstad? Nemn døme.
  2. Kva kan vere grunnen til at dialekttrekk forsvinn?
  3. Bør vi halde på dialektane? Grunngi svaret.

Oppgåve

Lag eit innføringskurs i talemål for ein ungdomsskuleklasse. Kurset skal innehalde:

  • gjennomgang av sentrale omgrep
  • presentasjon av ein talemålsvariant
  • eigne lydopptak med døme på målmerke

Avslutt med å kommentere kva teikn du finn på at den talemålsvarianten du har undersøkt er i endring.

Bestem om kurset skal vere eit sjølvstudium på læringsplattforma for elevane eller eit foredrag i klassen. Vel eit eigna presentasjonsverktøy.