Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Kjenneteikn på realistisk og naturalistisk dikting

Innhald Form
 • tek opp samfunnsproblem
 • avdekkjer dobbeltmoral og hykleri
 • rettar kritikk mot samfunnet
 • ønske om å skape endring på
  individnivå (realisme) eller
  systemnivå (naturalisme)
 • realistisk skildring av eit utsnitt
  av røyndomen
 • autoral synsvinkel
 • detaljerte miljø- og person-
  skildringar
 • verkemiddel som kontrastar,
  retrospektiv teknikk og
  røyndomstru replikkar

(Frå s. 291 i boka)

Viktige forfattarar:

 • Charles Dickens (England)
 • Honoré de Balzac (Frankrike)
 • Leo Tolstoj (Russland)
 • Camilla Collett
 • Bjørnstjerne Bjørnson
 • Henrik Ibsen
 • Aa. O. Vinje
 • Arne Garborg
 • Alexander Kielland
 • Jonas Lie
 • Amaile Skram
 • Christian Krohg
 • Hans Jæger