Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
1

I dette kapitlet skal du lære ...

  • å bruke strategiar for å lese, lære og hugse betre
  • å utvikle gode lesevanar
  • å bruke digitale verktøy på ein måte som støttar læringa