Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Quiz – 1700-talet: Opplysningstida

Vel rett altnerativ

  1. Opplysningstida bygde vidare på tradisjonen frå:

  2. Slagordet for den franske revolusjonen var

  3. «Encyklopédien» var:

  4. «Gullivers reiser» var skriven av:

  5. Moliere var ein kjend fransk:

  6. Niels Klim var hovudpersonen i:

  7. Pietismen var ei religiøs retning som ville:

  8. Leseopplæringa i Noreg:

  9. Ein katekisme er: