Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
8

Korte oppgåver på sidemål – skriv

IvarAasen_s.jpg

Skriv ett–to avsnitt som svar på hver oppgave. Sidetallene refererer til tekstsamlingen.

 • Kongeriget Norges Grundlov (s. 353)
  Du er Ivar Aasen, og året er 1850. Er det noen av bestemmelsene i loven du kunne tenke deg å forandre? Skriv om de utvalgte paragrafene og begrunn synet ditt.
 • «Karen» (s. 126)
  Vær postføreren. I dag har du fått vite at Karen forsvant fra Krarup kro den kvelden du var innom der sist. Hva skriver du i dagboka di?
 • Kransen (s. 165)
  Gjenfortell det som skjer denne kvelden, fra Erlends synsvinkel.
 • «Du må ikke sove» (s. 197)
  Er diktet aktuelt i dag? Begrunn svaret ditt, gjerne med konkrete eksempler.
 • «Om formyndermennesket» (s. 373)
  Vær et formyndermenneske. Skriv et leserinnlegg der du argumenterer mot Bjørneboes syn.
 • «Den kvite hesten» (s. 232)
  I teksten viser Prøysen oss hvordan drømmer faktisk kan endre verden. Hva drømmer din generasjon om? Hva skal til for at den drømmen skal bli virkelig?
 • «Sov, Dukke Lise» (s. 251)
  Hva slags tema ville du ta opp hvis du skulle skrive om Berit Ås’ tekst og gjøre den aktuell i dag? Begrunn svaret ditt.
 • «Alta/Kautokeino-elva (s. 258)
  Tenk deg at du er journalist og til stede mens demonstrasjonene skjer. Lag en nyhetssak til nettavisen der du beskriver det du ser og hører, og den stemningen som finnes der.